Midlertidig under ombygning... Kaas Actio

   
Kaas Actio   Ydelser   Referencer   Kontakt
     
 

 

 

Gør planen til handling –  fokuser salgsindsatsen

Det er svært at få tid til at gøre noget ved nye ideer, kreative indfald og salgsudvikling i en hverdag, der i forvejen er presset, men det er nødvendigt. Ofte sættes mange skibe ”uden styrmand” i søen, det betyder, at det er tilfældigheden der afgør, om skibet har rette sejl, retning, last og mandskab.

”Implementeringskraften skal styrkes” er vores mantra.

Implementeringskraften sikres efter vores opfattelse gennem;
Målrettet og analytisk forarbejde, hvor konsulenten og salgsledelsen, udarbejder en køreplan for sikker implementering af et salgstiltag.
Ejerskab hos, forståelse i og træning af salgsorganisationen.


Med udgangspunkt i virksomhedens forretningsplan, er vores kerneydelse at udarbejde en operationel, realistisk og gennemslagskraftig plan, der fører til målbare resultater. Vi har en bred vifte af støtteydelser, der skal gøre planen til handling. Hvor vi ikke selv har kompetencen i huset, bruger vi vore samarbejdspartnere, eksempelvis i forbindelse med træning, coaching, analyser m.v.

KAAS ACTIO skaber klare salgsmål, forståelse i organisationen og ejerskab hos medarbejderne. Det sikrer langsigtede og holdbare resultater.